Welkom op de website van Vier maal H

Algemeen

Hulpverlening- en adviesbureau voor ouders, verzorgers en beroepsopvoeders ter ondersteuning van de lichamelijke, verstandelijke opvoeding voor kinderen met een leer- en gedragsproblemen, voor kinderen met stoornissen en voor kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling.
 

Aanleiding tot het adviesbureau vier maal H

De aanleiding tot het opzetten van een adviesbureau voor hulp aan ouders, verzorgers en opvoeders moet gezocht worden in het gegeven dat er steeds meer ouders komen die de moeite hebben bij het opvoeden van kinderen tot zelfstandige mensen in de maatschappij. Opvoeden tot volwassenen die verantwoording kunnen dragen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom ouders, verzorgers en beroepsopvoeders problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen: